Лінія Лонгчен
Нінгтік Україна
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་བླ་རྒྱུད།

Перша лінія передачі
Палтрула Рінпоче

Рікдзін Джикме Лінгпа Джикме Г`ялве Н`югу Палтрул Орг`єн Джикме Чокі Вангпо Ньошул Лунгток Тенпи Німа Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг

Друга лінія
передачі Додрупчена

Рікдзін Джикмэ Лінгпа Додрупчен I Джикмэ Трінле Озер До Кхенце Єше Дордже Кхенпо Пема Бадзра Додрупчен III Джикмэ Тенпи Німа

Третя лінія передачі
Адзома Друкпи

Рікдзін Джикме Лінгпа Джикме Г`ялве Н`югу Джам`янг Кхенце Вангпо Адзом Друкпа Дродул Паво Дордже

Cутністні устні настанови Патрула

Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Катхок Кхенпо Мунсел Катхок Тертон Джикме Дордже Донла Пема Дудул

Усі абхішеки Нінгтік Ябжі

Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Катхок Кхенпо Мунсел Катхок Сертрипа Мокца Ринпоче Донла Пема Дудул
абхішеки Нінгтік Ябжі та зібрання текстів
Джам`янг Кхенце Вангпо Катхок Сіту III Чокі Г`яцо Дзонгсар Кхенце Чокі Лодро Ділго Кхенце Рабсал Дава Трулщік Рінпоче Нгаванг Чокі Лодро Донла Пема Дудул
абхишеки Нінгтік Ябжі та зібрання текстів
Додрупчен I Джикме Трінле Озер Чог`ял Нгагі Вангпо К`ябгон Пема Г`яцо Шуксеп Дакіні Чон`і Зангмо Трулщік Рінпоче Нгаванг Чокі Лодро Донла Пема Дудул

Цалунг

Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Катхок Кхенпо Джампал Дордже Пема Гарванг Цал Рінпоче Донла Пема Дудул

Практики Трьох Кореней

Палтрул Орг`єн Джикме Чокі Вангпо Катхок Кхенпо Кунзанг Палден Ботруп Донгак Тенпі Німа Кхенпо Пема Цеванг Лхундруп Ринпоче Донла Пема Дудул
~
Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Катхок Кхенпо Тензин Дракпа Кхенпо Палден Шерап Ринпоче Донла Пема Дудул
~
Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Кенчен Пема Цеванг Дзогчен Кенпо Чога Камла Намдак

Cутністі устні настанови Додрубчена

Додрупчен III Джикме Тенпі Німа Катхок Кхенпо Кунзанг Палден
~
Юкхок Чатралва Чойінг Рангдрол Додрупчен IV Рікдзін Джалу Дордже
~
Додрупчен IV Туптен Трінле Палзанг Додрупчен Лонг`янг Рінпоче Донла Пема Дудул

Пхова

Додрупчен III Джикме Тенпі Німа Г`яронг Намтрул Дродул Гарг`і Дордже Додрупчен IV Туптен Тринле Палзанг Тулку Церинг Тондруп Донла Пема Дудул

К`єрім

Палтрул Оргьен Джикме Чокі Вангпо Орг`єн Тендзин Норбу Дзокчен Кхенпо Женга Мева Кхенпо Цеванг Рікдзін Мева Кхенпо Туптен Ринпоче Донла Пема Дудул

Настанови по Єше Лама

Адзом Друкпа Дродул Паво Дордже
~
Додрупчен III Джикме Тенпі Німа Юкхок Чатралва Чойінг Рангдрол Кхенпо Чойинг Чапдал Рінпоче Тогден Лодро Г`яцо Рінпоче Онтрул Тенпі Вангчук Рінпоче Донла Пема Дудул

Cутністні устні настанови Адзома

Адзом Друкпа Дродул Паво Дордже Адзом Г`ялсе Г`юрмэ Дордже
~
Адзом Г`ялсэ Пема Вангьял Адзом Друктрул Туптен Пема Трінле Онтрул Тенпі Вангчук Рінпоче Донла Пема Дудул

Ньöндро

Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Тромге Чоктрул Арік Рінпоче Чакдуд Тулку Пема Гаргї Вангчук Рінпоче Донла Пема Дудул
~
Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Чатрал Рінпоче Санг`є Дордже Донла Пема Дудул
~
Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Кенчен Пема Цеванг Дзогчен Кенпо Чога Камла Намдак

Особливо таємна Гуру-йога Лонгченпи

Катхок Кхенпо Нгаванг Палзанг Чатрал Рінпоче Санг`е Дордже Дзокчен Кхенпо Чога Донла Пема Дудул Камла Намдак